Center for demens

1205 09 10 For Københavns Kommune har tegnestuen ombygget den tidligere kantine i De Gamles By på Nørrebro til et dagscenter for unge demente.

DSA ARK STUDIO har været totalrådgiver på projektet fra programerings- og skitsefasen til centret stod færdigt i 2013. I processen har brugere, pårørende, personale samt bygherre været involverede i formuleringen af behov og ønsker ved en række workshops med indput fra blandt andet kunstnere, scenografer og en japansk landskabsarkitekt arrangeret af tegnestuen.

Centeret er indrettet med undervisningskøkken, café/musik-areal, IT- og kreative værksteder, udestue, kontorer, idrætsfaciliteter og biograf.

Det komplekse i opgaven var at at skabe et trygt og hjemmeligt miljø for de skrøblige brugere i kantinebygningens meget åbne arealer samt at skabe rammerne for de mange funktioner indenfor en begrænset økonomi.

En løsning med med en køkkenboks placeret centralt som omdrejningspunkt for husets øvrige funktioner forbinder en lang gang, kaldet gaden hvor kontorer og små nicher med det store åbne rum, samtidig med at boksen skaber en opdeling i rummet og gør huset mere overskueligt for brugerne.

Arbejderne blev udbudt i fagentrepriser og styret af tegnestuen under udførelsen.

Vendersgade

køkken til hjemmeside

Emhætte_detaljebad01

plan

Tegnestuen har i 2014 ombygget denne herskabslejlighed fra århundredeskiftet i Vendersgade, København.

Ombygningen omfattede flytning af køkken samt etablering af to nye badeværelser.

Brugen af gode materialer kombineret med en simple udformning og planløsning komplimenterer lejlighedens oprindelige kvaliteter.

Den markante bronce emhætte i køkkenet, der samtidig fungerer samtidig som lysekrone i den gamle spisestue, understreger løsninger, der tilføjer både en fuktionel og en estetisk dimension i herskabslejligheden.

Østerbro Huset

øbro 1024 test

Østerbrohuset er beliggende i Århusgade 103 på Østerbro i København. Ombygningen og renoveringen er gennemført i 2010-11 for Københavns Ejendomme.

Udfordringen var at opfiske sportshallens generelle image og skabe bedre akustiske forhold og udvide dagslysforhold igennem etablering af ovenlys mv. i hallerne. Østerbrohusets gamle identitet som sporvognsremise spejles i dens konstruktioner som er bevaret og der er skelet til husets historiske lysindtag ved renoveringen. Østerbrohuset rummer idag skoleidræt og foreningsliv samt medborgerservice. Ombygningen har omfattet 3.500 m2. Budgettet for ombygningen var 6 mill kr.

I 2014 stod tegnestuen for en ombygning af husets toiletter.02 T:2014 Østerbrohuset7 Tegninger7.01 Gældende Tegninger i 15

Danalim Køge

Dana Lims domicil er beliggende på Københavnsvej 220 i Køge. Den nye tilbygning og ombygningen er gennemført i 2006-2007 for Dana Lim A/S.

Udfordingen var at skabe et inspirende og roligt kontor miljø uden unødig gennemgang.

Tilbygningen ligger fri af den eksisterende bygningen med et glasbånd der trækker lys ned langs den eksisterende facade og danner fordelingszone. Den sorte sokkel formidler den niveaufrie overgang til fabrikken.

Den nye tilbygning er udført i røde Alu-kassetter på en stålkonstruktion. Farvevalget fik betydning for identitaten i det rumlige mellem de eksisterende grå fabriksbygninger og den nye røde tilbygning.

Byggeriet rummer kontorer, administration , laboratorium og har adgang til den eksisterende produktion.

Tilbygningen incl. kælder omfatter 400 m2 og ombygningen har omfattet yderligere 400 m2. Disse rummer kontorer, administration og laboratorium.

Budgettet for ombygningen og den nye tilbygningen var 8,8 mill kr.

Silkeborg Torvecenter

Det nye indgangsparti til Silkeborg Torvecenter er udført som en spinkel stålkonstruktion påført en ”hud” af glas uden synlige samlinger. Den buede transparente flade skaber visuel kontakt mellem ude og inde og giver volumet balance. Samtidig reflekterer facaden den omkringliggende by og giver en ekstra dimension til den tilstødende plads med kirken i centrum.

Vallensbæk Kajakklub

Kano- og Kajak klubben er beliggende i Vallensbæk Havn ved Køge Bugt.

Det nye klubhus er gennemført i 2008 for Vallensbæk Kommune.

Det kombinerede klubhus og bådskur er opført som rumstore moduler. Den rødmalede træbeklædning og den karakteristiske udformning er inspireret af det lokale havnemiljø og Bindesbølls fiskepakhuse i Skagen.

For at optimere udnyttelsen af grunden er den nye bygning opbygget i 2 etager med bådskur i hele grundplanet og klubhus på første salen. Klubhuset er indrettet med omklædning, bad og sauna samt klublokale og træningsfaciliteter.

Budgettet for byggeriet var 4,3 mill kr.

Nyhavn 10 og 12

De to fredede ejendomme er beliggende i Nyhavn i København.

En lokalitet der kræver på samme tid indlevelse og respekt for de bygningshistoriske værdier og sans for at kombinerer det eksisterende med nytidige behov, så resultatet fremstår i en en harmonisk helhed.

Både ejendommened ydre og indre er renoveret og  indrettet med nye badeværelser og køkkener.

Renoveringen og den totale istandsætning er gennemført i 2007-08 for Thermex Scandinavia A/S.

 

Wildersgade / IVE

Renoveringen er udført i 2006 for Ive.

Pakhuset er fra 1780 og er totalt renoveret og brandsikret. Der er udført nye glaspartier i de eksisterende portluger og indrettet køkken og bad. Ejendommen er på 1380 m2.

Tegnestuen har idag lokaler i det smukke pakhus.

Rysensteen Gymnasium

 

 

 

 

 

 

 

For Københavns Kommune ombyggede tegnestuen to eksisterende kostalde i Den Brune Kødby til nye faglokaler for Rysensteen Gymnasium. Bygningerne var fredede og et samarbejde med kulturarvstyrelsen etableredes for at imødekomme diverse krav til en renovering og transformation af bygningerne. Tegnestuen stod for skitsering, projektering, udbud, byggeledelse og tilsyn.