Projekter

Amager Bio Spillested

For Københavns Kommune tegnestuen har ombyggede Amagerbio til et spillested for rockmusik. Det komplekse i opgaven var at alle funktioner skulle indeholdes indenfor rammerne af bygningen, hvilket gav store udfordringer idet økonomien var begrænset. En løsning med balkon hvorunder toiletter mv. placeres gav yderligere muligheder for at opleve musikken fra flere planer. Arbejderne blev udbudt i fagentrepriser og styret af tegnestuen under udførelsen. Læs resten

BASE CAMP Restaurant

           BaseCamp åbnede i et tidligere kanonværksted på Arsenaløen på Holmen i 1998 
           Restauranten havde siddepladser til 600 spisende gæster – Lokalet er 1200 m2
           BASE CAMP er idag et fitness center

Cafe “Mandela” Halmtorvet

Renoveringen og ombygningen i den gamle fredede hestestand er udført for Københavns Kommune. Staldens tilstand gjorde det nødvendigt at skille det meste af den eksisterende bygning ad. Herefter blev den samlet i overensstemmelse med de gamle håndværkstraditioner. Den nutidige afskærmning ved caféens toiletter indgår i harmonisk helhed med staldens traditionelle udformning med den karakteristiske fritstående trækonstruktion. Læs resten

Center for demens

For Københavns Kommune har tegnestuen ombygget den tidligere kantine i De Gamles By på Nørrebro til et dagscenter for unge demente.

DSA ARK STUDIO har været med været totalrådgiver på projektet fra programerings- og skitsefasen til centret stod færdigt i 2013. I processen har brugere, pårørende, personale samt bygherre været involverede i formuleringen af behov og ønsker ved en række workshops med indput fra blandt andet kunstnere, scenografer og en japansk landskabsarkitekt arrangeret af tegnestuen. Læs resten

Danalim Køge

Den nye tilbygning og ombygningen er gennemført i 2006-2007 for Dana Lim A/S. Tilbygningen ligger fri af den eksisterende bygningen med et glasbånd der trækker lys ned langs den eksisterende facade og danner fordelingszone. Den sorte sokkel formidler den niveaufrie overgang til fabrikken. Byggeriet rummer kontorer, administration , laboratorium og har adgang til den eksisterende produktion. Læs resten

Grønnemosen

Boldklubben i Utterslev mose er Københavns mindste fodboldklub

Husbåden “Fritz Juel”

Færgen Fritz Juel blev bygget i Svendborg 1954 og har sejlet under forskellige navne indtil den blev ombygget til husbåd. DSA Arkitekter tegnede de tilføjede elementer, der gør det muligt at bruge færgen til både beboelse og erhverv. Fritz Juel har opnået betegnelsen Bevaringsværdigt Fartøj af skibsbevaringsfonden ved at bibeholde færgens oprindelige arkitektoniske kvaliteter ved ombygningen og herved fremstår færgen idag som både et stykke historie men også som ny arkitektur.
Læs resten

Huset i Magstræde

Tegnestuen ombyggede det kendte ungdomshus for Københavns Kommune. Opgaven bestod i at omdanne et populært men nedslidt værested og give det en ny identitet i tiden ånd. Læs resten

Nyhavn 10 og 12

De to fredede ejendomme er beliggende i Nyhavn i København. En lokalitet der kræver på samme tid indlevelse og respekt for de bygningshistoriske værdier og sans for at kombinerer det eksisterende med nytidige behov, så resultatet fremstår i en en harmonisk helhed.
Både ejendommened ydre og indre er renoveret og indrettet med nye badeværelser og køkkener. Læs resten

Preiteck Plast Helsinge

Den nye fabriksbygning er gennemført for Preiteck Plast Aps. Fabriksbygningen rummer produktions, lager, administrations og fællesfaciliteter. Bygningens stålkonstruktion fremstår visuelt luftig i fabrikkens indre. På facaden er arbejdet med et markant glas/vinduesparti, der skaber mere ”signalværdi” mod tilfaldsvejen. Læs resten

Rysensteen Gymnasium

For Københavns Kommune ombyggede tegnestuen to eksisterende kostalde i Den Brune Kødby til nye faglokaler for Rysensteen Gymnasium. Bygningerne var fredede og et samarbejde med kulturarvstyrelsen etableredes for at imødekomme diverse krav til en renovering og transformation af bygningerne. Tegnestuen stod for skitsering, projektering, udbud, byggeledelse og tilsyn. Læs resten

Silkeborg Torvecenter

Det nye indgangsparti til Silkeborg Torvecenter er udført som en spinkel stålkonstruktion påført en ”hud” af glas uden synlige samlinger. Den buede transparente flade skaber visuel kontakt mellem ude og inde og giver volumet balance. Samtidig reflekterer facaden den omkringliggende…

Storebælts betalingsanlæg

           Storebæltsforbindelsens betalingscenter –  2700 m2
           Udført i Totalentreprise for Monberg og Thorsen A/S + DW

Strandgade 36 / Wildersgade 51
Borch´s gaard

Borch´s gaard på Christianshavn beliggende i Strandgade 36 og Wildersgade 51

Restaurering og renoveringen er udført i 2006 og løbende frem til 2019.
Pakhuset er fra 1780 og er totalt renoveret og brandsikret. Der er udført nye glaspartier i de eksisterende portluger og indrettet køkken og bad. Ejendommen er på 1380 m2.

Tegnestuen har haft lokaler i det smukke pakhus indtil 2019.

Vallensbæk Kajakklub

Det nye klubhus er gennemført i 2008 for Vallensbæk Kommune. Det kombinerede klubhus og bådskur er opført som rumstore moduler. Den rødmalede træbeklædning og den karakteristiske udformning er inspireret af det lokale havnemiljø og Bindesbølls fiskepakhuse i Skagen. For at optimere udnyttelsen af grunden er den nye bygning opbygget i 2 etager med bådskur i hele grundplanet og klubhus på første salen. Klubhuset er indrettet med omklædning, bad og sauna samt klublokale og træningsfaciliteter. Læs resten

Vendersgade

Tegnestuen har i 2014 ombygget denne herskabslejlighed fra århundredeskiftet i Vendersgade, København. Ombygningen omfattede flytning af køkken til spisestue samt etablering af to nye badeværelser. Brugen af gode materialer kombineret med en simpel planløsning komplimenterer lejlighedens oprindelige kvaliteter. Den markante…