Jellingestenen

 

 

 

 

 

 

I 2009 udformede DSA ARK STUDIO i samarbejde med kunstneren Nils Erik Gjkerdevik et forslag til inddækning af Jellingestenene. Der blev tilført to glasmontre i forbindelse med kirken til beskyttelse af forvitringen af stenene.

Transperensen fik betydning for identiteten i det rumlige, mellem de eksisisterende hvide kirkebygninger og de gennemsigtige enkle montre på den sorte granitsokkel på den grønne plæne.

Vigtigt for løsningen af opgaven var at fastholde aksen mellem de to gravhøje og lade stenenes placering i skibssætningen forblive.

En ringsænkning i terrænet med sin historiske reference fra bl.a. Trelleborgat med til at give projektet en historisk forankring, der får et nutidigt modspil i stenenes og gangbroens asymmetriske placering.

Danalim Køge

Kontorer for Dana Lim A/S.

Den sorte sokkel formidler den niveaufrie overgang til fabrikken.

Den nye tilbygning er udført i røde Alu-kassetter på en stålkonstruktion. Farvevalget fik betydning for identitaten i det rumlige mellem de eksisterende grå fabriksbygninger og den nye røde tilbygning.

Byggeriet rummer kontorer, administration , laboratorium og har adgang til den eksisterende produktion.

Musiktorvet, AmagerBio

Projektforslaget i glas og stål forbinder de gamle bygninger, der har taget ny anvendelse. Den bløde form tager vare på publikum og kysser terrænnet for at opsamle regnvand til genbrug.

Med det spindelsvæv tynde glastag kan betydningen og livet udspille sig imellem de eksisterende bygninger. Konstruktionens selvbærende bløde former appellerer til navnet Musiktorvet, der med sine rytmer formidler dialogen i det rumlige.

Silkeborg Torvecenter

Det nye indgangsparti til Silkeborg Torvecenter er udført som en spinkel stålkonstruktion påført en ”hud” af glas uden synlige samlinger. Den buede transparente flade skaber visuel kontakt mellem ude og inde og giver volumet balance. Samtidig reflekterer facaden den omkringliggende by og giver en ekstra dimension til den tilstødende plads med kirken i centrum.

Vallensbæk Kajakklub

Klubhus er opført for Vallensbæk Kommune.

Det kombinerede klubhus og bådskur er opført som rumstore moduler. Den rødmalede træbeklædning og den karakteristiske udformning er inspireret af det lokale havnemiljø og Bindesbølls fiskepakhuse i Skagen.

For at optimere udnyttelsen af grunden er den nye bygning opbygget i 2 etager med bådskur i hele grundplanet og klubhus på første salen. Klubhuset er indrettet med omklædning, bad og sauna samt klublokale og træningsfaciliteter.

Nyhavn 10 og 12

De to fredede ejendomme er beliggende i Nyhavn i København.

En lokalitet der kræver på samme tid indlevelse og respekt for de bygningshistoriske værdier og sans for at kombinerer det eksisterende med nytidige behov, så resultatet fremstår i en en harmonisk helhed.

Både ejendommened ydre og indre er renoveret og  indrettet med nye badeværelser og køkkener.

Renoveringen og den totale istandsætning er gennemført i 2007-08 for Thermex Scandinavia A/S.

 

Strandgade 36 / Wildersgade 51

Borch´s gaard

Borch´s gaard på Christianshavn beliggende i Strandgade 36 og Wildersgade 51

Restaurering og renoveringen er udført i 2006 og løbende frem til 2019.
Pakhuset er fra 1780 og er totalt renoveret og brandsikret. Der er udført nye glaspartier i de eksisterende portluger og indrettet køkken og bad. Ejendommen er på 1380 m2.

Tegnestuen har haft lokaler i det smukke pakhus indtil 2019.