Stokhusbroen

Idéforslag

Indtil midten af 80’erne var Nyboder og Indre By forbundet med Østre Anlægs rekreative  områder – til stor glæde for ikke mindst børnefamilier og institutioner.

Stokhusbroen gamle bro

Stokhusbroen forbinder ikke bare to adskilte bydele – den er også sin egen. For passageren i S-toget og de forbipasserende på Øster Voldgade er broen synlig og udgør et iøjnefaldende og stærkt vartegn for Københavns indre by.Stokhusbroen modelfoto01Stokhusbroen modelfoto02

Børn og voksne, der passerer broen, vil få sanserne skærpet og vækket forventningen om naturoplevelser og fysisk udfoldelse. Den skulpturelle udformning bidrager hertil: man kan vælge den korteste rute eller den lidt længere, men i begge tilfælde foregår passagen på det elegant slyngede og samtidig stilrene broforløb.

Tilgængelighed er et nøgleord; skolebørn såvel som plejehjemsbeboere og brugere af et nyt medborgerhus placeret ved Nyboder Skole skal kunne bevæge sig frit og sikkert i midtbyen og anvende dens rekreative tilbud.

En moderne fodgængerbro placeret på denne centrale lokalitet føjer sig fint ind i rækken af både ældre og nyetablerede og projekterede gangbroer over boulevarder, metrobaner og havneløb i København. Den peger tilbage og henviser til de gamle porte – Østerbro, Nørreport og Vesterport – og den rækker frem og opfylder nutidens behov, både de sanselige og funktionelle.

Idéforslaget til den ny Stokhusbro er offentliggjort i 2015

Center for demens

12 10 For Københavns Kommune er udført et dagscenter for unge demente på Nørrebro.

DSA ARK STUDIO har været totalrådgiver på projektet fra programerings- og skitsefasen. I processen har brugere, pårørende, personale samt bygherre været involverede i formuleringen af behov og ønsker ved en række workshops med indput fra blandt andet kunstnere, scenografer og landskabsarkitekt.

Centeret er indrettet med undervisningskøkken, café/musik-areal, IT- og kreative værksteder, udestue, kontorer, idrætsfaciliteter og biograf.

Vendersgade

køkken til hjemmeside

Emhætte_detalje

plan

Tegnestuen har i 2014 ombygget denne herskabslejlighed fra århundredeskiftet i Vendersgade, København.

Ombygningen omfattede flytning af køkken til spisestue samt etablering af to nye badeværelser.

Brugen af gode materialer kombineret med en simpel planløsning komplimenterer lejlighedens oprindelige kvaliteter.

Den markante bronce emhætte i køkkenet, der samtidig fungerer som lysekrone i den gamle spisestue, understreger løsninger der tilføjer både en funktionel og en æstetisk dimension til herskabslejligheden.

Bord
Bænk

Bænken kan stå i en sluttet form fx omkring et træ eller i en fri form. Idet figuren ved addition kan udgøre en ”trekantet supereliptisk bænk”. Ved at vende formstykket bliver figuren endmere flexibel og kan møbler større rum i en fri form, hvor der vil være behov for midlertidige siddepladser. Læs resten

Vandtransportbeholder

DSA ARK STUDIO

DSA ARK STUDIO er etableret i 1990 / 2006  af Nils Jeppe Hansen, arkitekt maa.
Tegnestuen er beliggende i et fredet pakhus i Strandgade på Christianshavn.

tegnestuen2

Tegnestuen arbejder med opgaver i både offentligt, erhvervsmæssigt og privat regi.

Siden tegnestuen blev etableret, har tegnestuen udført nybyggeri samt oparbejdet stor erfaring med restaurering, transformation og tilbygning til fredede bygninger. Et område som kræver indlevelse og respekt for bygningshistoriske værdier samt sans for at kombinere den eksisterende arkitektur med nutidige behov.

DSA ARK STUDIO tilbyder rådgivning i udøvelse af arkitektfaget i bred forstand samt byggeledelse og tilsyn.

Design og arkitektur handler om sanselige oplevelser – et begreb, der skal defineres helt ned i detaljen og det stoflige udtryk i materialet, der bygges med. Herved opnås den ærlighed i konstruktion og materiale, vi har dyrket og finder optimal i løsninger – såvel produktionsteknisk som økonomisk.

DSA ARK STUDIO beskæftiger arkitekter og bygningskonstruktører.
DSA ARK STUDIO er medlem af Danske Arkitekter  https://www.danskeark.dk/
DSA ARK STUDIO er medlem af akademisk arkitektforening https://arkitektforeningen.dk/

DSA ARK STUDIO ombyggede og havde tegnestue på Nordatlantens Brygge i husbåden Fritz Juul ml. 2007 – 2014 indtil cykelbroen blev en realitet.

Projekter

test

test test teste test

Opførte projekter

Amager Bio Spillested

For Københavns Kommune tegnestuen har ombyggede Amagerbio til et spillested for rockmusik. Det komplekse i opgaven var at alle funktioner skulle indeholdes indenfor rammerne af bygningen, hvilket gav store udfordringer idet økonomien var begrænset. En løsning med balkon hvorunder toiletter mv. placeres gav yderligere muligheder for at opleve musikken fra flere planer. Arbejderne blev udbudt i fagentrepriser og styret af tegnestuen under udførelsen. Læs resten

BASE CAMP Restaurant

           BaseCamp åbnede i et tidligere kanonværksted på Arsenaløen på Holmen i 1998 
           Restauranten havde siddepladser til 600 spisende gæster – Lokalet er 1200 m2
           BASE CAMP er idag et fitness center

Cafe “Mandela” Halmtorvet

Renoveringen og ombygningen i den gamle fredede hestestand er udført for Københavns Kommune. Staldens tilstand gjorde det nødvendigt at skille det meste af den eksisterende bygning ad. Herefter blev den samlet i overensstemmelse med de gamle håndværkstraditioner. Den nutidige afskærmning ved caféens toiletter indgår i harmonisk helhed med staldens traditionelle udformning med den karakteristiske fritstående trækonstruktion. Læs resten

Center for demens

For Københavns Kommune har tegnestuen ombygget den tidligere kantine i De Gamles By på Nørrebro til et dagscenter for unge demente.

DSA ARK STUDIO har været med været totalrådgiver på projektet fra programerings- og skitsefasen til centret stod færdigt i 2013. I processen har brugere, pårørende, personale samt bygherre været involverede i formuleringen af behov og ønsker ved en række workshops med indput fra blandt andet kunstnere, scenografer og en japansk landskabsarkitekt arrangeret af tegnestuen. Læs resten

Danalim Køge

Den nye tilbygning og ombygningen er gennemført i 2006-2007 for Dana Lim A/S. Tilbygningen ligger fri af den eksisterende bygningen med et glasbånd der trækker lys ned langs den eksisterende facade og danner fordelingszone. Den sorte sokkel formidler den niveaufrie overgang til fabrikken. Byggeriet rummer kontorer, administration , laboratorium og har adgang til den eksisterende produktion. Læs resten

Grønnemosen

Boldklubben i Utterslev mose er Københavns mindste fodboldklub

Husbåden “Fritz Juel”

Færgen Fritz Juel blev bygget i Svendborg 1954 og har sejlet under forskellige navne indtil den blev ombygget til husbåd. DSA Arkitekter tegnede de tilføjede elementer, der gør det muligt at bruge færgen til både beboelse og erhverv. Fritz Juel har opnået betegnelsen Bevaringsværdigt Fartøj af skibsbevaringsfonden ved at bibeholde færgens oprindelige arkitektoniske kvaliteter ved ombygningen og herved fremstår færgen idag som både et stykke historie men også som ny arkitektur.
Læs resten

Huset i Magstræde

Tegnestuen ombyggede det kendte ungdomshus for Københavns Kommune. Opgaven bestod i at omdanne et populært men nedslidt værested og give det en ny identitet i tiden ånd. Læs resten

Nyhavn 10 og 12

De to fredede ejendomme er beliggende i Nyhavn i København. En lokalitet der kræver på samme tid indlevelse og respekt for de bygningshistoriske værdier og sans for at kombinerer det eksisterende med nytidige behov, så resultatet fremstår i en en harmonisk helhed.
Både ejendommened ydre og indre er renoveret og indrettet med nye badeværelser og køkkener. Læs resten

Preiteck Plast Helsinge

Den nye fabriksbygning er gennemført for Preiteck Plast Aps. Fabriksbygningen rummer produktions, lager, administrations og fællesfaciliteter. Bygningens stålkonstruktion fremstår visuelt luftig i fabrikkens indre. På facaden er arbejdet med et markant glas/vinduesparti, der skaber mere ”signalværdi” mod tilfaldsvejen. Læs resten

Rysensteen Gymnasium

For Københavns Kommune ombyggede tegnestuen to eksisterende kostalde i Den Brune Kødby til nye faglokaler for Rysensteen Gymnasium. Bygningerne var fredede og et samarbejde med kulturarvstyrelsen etableredes for at imødekomme diverse krav til en renovering og transformation af bygningerne. Tegnestuen stod for skitsering, projektering, udbud, byggeledelse og tilsyn. Læs resten

Silkeborg Torvecenter

Det nye indgangsparti til Silkeborg Torvecenter er udført som en spinkel stålkonstruktion påført en ”hud” af glas uden synlige samlinger. Den buede transparente flade skaber visuel kontakt mellem ude og inde og giver volumet balance. Samtidig reflekterer facaden den omkringliggende…

Storebælts betalingsanlæg

           Storebæltsforbindelsens betalingscenter –  2700 m2
           Udført i Totalentreprise for Monberg og Thorsen A/S + DW

Strandgade 36 / Wildersgade 51
Borch´s gaard

Borch´s gaard på Christianshavn beliggende i Strandgade 36 og Wildersgade 51

Restaurering og renoveringen er udført i 2006 og løbende frem til 2019.
Pakhuset er fra 1780 og er totalt renoveret og brandsikret. Der er udført nye glaspartier i de eksisterende portluger og indrettet køkken og bad. Ejendommen er på 1380 m2.

Tegnestuen har haft lokaler i det smukke pakhus indtil 2019.

Vallensbæk Kajakklub

Det nye klubhus er gennemført i 2008 for Vallensbæk Kommune. Det kombinerede klubhus og bådskur er opført som rumstore moduler. Den rødmalede træbeklædning og den karakteristiske udformning er inspireret af det lokale havnemiljø og Bindesbølls fiskepakhuse i Skagen. For at optimere udnyttelsen af grunden er den nye bygning opbygget i 2 etager med bådskur i hele grundplanet og klubhus på første salen. Klubhuset er indrettet med omklædning, bad og sauna samt klublokale og træningsfaciliteter. Læs resten

Vendersgade

Tegnestuen har i 2014 ombygget denne herskabslejlighed fra århundredeskiftet i Vendersgade, København. Ombygningen omfattede flytning af køkken til spisestue samt etablering af to nye badeværelser. Brugen af gode materialer kombineret med en simpel planløsning komplimenterer lejlighedens oprindelige kvaliteter. Den markante…

Konkurrencer

Jellingestenen

I 2009 udformede DSA ARK STUDIO i samarbejde med kunstneren Nils Erik Gjkerdevik et forslag til inddækning af Jellingestenene. Der blev tilført to glasmontre i forbindelse med kirken til beskyttelse af forvitringen af stenene.

Læs resten

Musiktorvet, AmagerBio

Projektforslaget i glas og stål forbinder de gamle bygninger, der har taget ny anvendelse. Den bløde form tager vare på publikum og kysser terrænnet for at opsamle regnvand til genbrug. Med det spindelsvæv tynde glastag kan betydningen og livet udspille sig imellem de eksisterende bygninger. Konstruktionens selvbærende bløde former appellerer til navnet Musiktorvet, der med sine rytmer formidler dialogen i det rumlige. Læs resten

Stokhusbroen

Idéforslag Indtil midten af 80’erne var Nyboder og Indre By forbundet med Østre Anlægs rekreative  områder – til stor glæde for ikke mindst børnefamilier og institutioner. Stokhusbroen forbinder ikke bare to adskilte bydele – den er også sin egen. For…

Design

Bord
Bænk

Bænken kan stå i en sluttet form fx omkring et træ eller i en fri form. Idet figuren ved addition kan udgøre en ”trekantet supereliptisk bænk”. Ved at vende formstykket bliver figuren endmere flexibel og kan møbler større rum i en fri form, hvor der vil være behov for midlertidige siddepladser. Læs resten

Vandtransportbeholder

Bænk

Den modul baserede bænk er resultatet at et samarbejde med Teknologisk Institut med midler fra Forsknings- og Innovations styrrelsen.

Bænken kan stå i en sluttet form fx omkring et træ eller i en fri form. Idet figuren ved addition kan udgøre en ”trekantet supereliptisk bænk”. Ved at vende formstykket bliver figuren endmere flexibel og kan møbler større rum i en fri form, hvor der vil være behov for midlertidige siddepladser.